Чергове спільне засідання кафедр Академії

22 червня 2021 року в Академії відбулося чергове спільне засідання кафедри богослов’я та кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, присвячене підсумкам поточного навчального року та перспективам розвитку освітньої діяльності. Співголовами на засіданні виступили завідувач кафедри богослов’я, кандидат наук з богослов’я, доцент, отець Василь Гоголь та завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук Руслан Делятинський.

На засіданні обговорено низку актуальних питань, зокрема, підведено підсумки навчальної, навчально-методичної, наукової та організаційно-методичної роботи кафедр за 2020-2021 навчальний рік, окреслено особливості планування організації освітнього процесу на наступний 2021-2022 начальний рік.

В контексті аналізу розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Академії обговорено результати первинного моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм «Богослов’я» за освітніми рівнями бакалавра та магістра, запропоновано завершити громадське обговорення ОПП через уточнення програмних результатів навчання та переліку освітніх компонентів, окреслено здобутки та перспективи розвитку систем оцінювання успішності здобувачів освіти, анкетування щодо якості викладання, рейтингового оцінювання роботи та підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників, розвитку електронних навчальних ресурсів, формування та популяризації культури академічної доброчесності.

Окреме місце відведено науковій діяльності кафедр, запропоновано розвивати профілі науково-педагогічних працівників у наукових соціальних мережах Google Scholar, ORCID, ResearchGate, Academia.edu, з’ясовано здобутки та перспективи розвитку наукового вісника Академії «Добрий Пастир. Богослов’я. Філософія. Історія». Розглянуто питання про підготовку справи щодо розширення ліцензійного обсягу за освітнім рівнем магістра та оголошення конкурсу на окремі вакантні посади науково-педагогічних працівників. Вкінці засідання відповідальний секретар Приймальної комісії розповів про вступну кампанію у 2021 році.

До обговорення окреслених питань долучилися проректор з наукової роботи Олег Білоус, професор кафедри богослов’я Річард Горбань, викладачі кафедри богослов’я Василь Тучапець, Андрій Яцишин, доценти кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Оксана Лютак і Марія Копчук-Кашецька.

На завершення засіданні завідувачі кафедр подякували колегам за плідну працю упродовж навчального року та побажали творчої наснаги в реалізації перспективних планів освітньої діяльності Академії.

 

Завідувач кафедри богослов’я Василь Гоголь,
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Руслан Делятинський