Інформація для вступника 2022 року

Шановні вступники 2022 року!

Академія здійснює прийом на навчання за спеціальністю 041 - Богослов’я за денною та заочною формами навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

► Порядок роботи Приймальної комісії.

► Перелік документів для вступу 2022 року.

► Строки прийому заяв та документів.

► Мова освітнього процесу.

► Перелік спеціальностей, за якими оголошується набір на навчання у 2022 році.

► Перелік конкурсних предметів для вступу на основі повної загальної середньої освіти на освітній рівень бакалавра.

► Перелік конкурсних предметів для вступу на основі рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра на 2 курс освітнього рівня бакалавра.

► Вартість навчання, реквізити для оплат.

► Відомості про гуртожиток.

► Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

моб.: +380997815722 (09:00 год. - 18:00 год.)

Приймальна комісія Академії