Інформація для вступника 2021 року

Шановні вступники 2021 року!

Академія здійснює прийом на навчання за спеціальністю 041 - Богослов’я за денною та заочною формами навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

► Порядок роботи Приймальної комісії.

► Перелік документів для вступу 2021 року (в тому числі сертифікати ЗНО).

► Строки прийому заяв та документів.

► Новини вступу 2021 року.

► Графік реєстрації на ЗНО 2021 року.

► Мова освітнього процесу.

► Перелік спеціальностей, за якими оголошується набір на навчання у 2021 році.

► Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на основі ПЗСО на ОР бакалавра.

► Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на основі МС, ФМБ, МБ на 2 курс ОР бакалавра.

► Вартість навчання, реквізити для оплат.

► Відомості про гуртожиток.

► Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

 

Приймальна комісія Академії