СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(МАГІСТР) на 2022-2023 навчальний рік

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Блок обов’язкових дисциплін

► Педагогіка і методика викладання богословських дисциплін у вищій школі

► Державно-церковні відносини

► Східні Церкви та конфесії західного християнства

► Методологія наукової роботи


2. Цикл професійної підготовки

2.1. Блок вибіркових дисциплін

► Іноземна мова вищого рівня (англійська)

Іноземна мова вищого рівня (німецька)

► Релігія в інформаційному просторі

► Релігія перед викликами сучасної цивілізації

Актуальні питання історії Церкви в Україні

 Історія Церкви в Україні: регіональні аспекти


3. Практична підготовка

► Педагогічна (асистенська) виробнича практика