СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(БАКАЛАВР)

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Блок обов’язкових дисциплін

► Історія філософії

► Філософія

► Іноземна мова (англійська)

► Релігія і культура

► Методологія

► Теорія музики

► Психологія

► Педагогіка

1.2. Блок вибіркових дисциплін

Релігія і політика

Політологія

► Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (італійська)


2. Цикл професійної підготовки

2.1. Блок обов’язкових дисциплін

Історія християнства

Історія християнства в Україні

► Церковнослов’янська мова

► Інноваційні педагогічні технології

2.2. Блок вибіркових дисциплін

► Латинська мова

► Латинська мова: практика перекладу

► Грецька мова

► Грецька мова: практика перекладу

► Релігієзнавство

► Нові релігійні рухи


3. Практична підготовка

► Педагогічна виробнича практика