СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(БАКАЛАВР) на 2022-2023 навчальний рік

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Блок обов’язкових дисциплін

Історія філософії

Філософія

► Іноземна мова (англійська)

► Латинська мова

► Методологія

► Теорія музики

► Релігія і культура

► Психологія

► Педагогіка

1.2. Блок вибіркових дисциплін

► Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Релігія і політика

Політологія

Соціальна доктрина Церкви

Соціологія


2. Цикл професійної підготовки

2.1. Блок обов’язкових дисциплін

Історія християнства

Історія християнства в Україні

Церковнослов’янська мова

Методика викладання духовно-моральних дисциплін

2.2. Блок вибіркових дисциплін

► Грецька мова

► Грецька мова: практика перекладу

► Релігієзнавство

► Нові релігійні рухи


3. Практична підготовка

Курсова робота з дисципліни "Історія Філософії"

► Педагогічна виробнича практика