Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної та професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

3. Завідувач кафедрою богослов’яТучапець Василь Дмитрович, доктор наук з богослов’я.

Дата призначення: з 01 липня 2023 року наказом ректора №34/к від 26 червня 2023 року «Про переведення на іншу посаду».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2023-2024 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2023-2024 навчальному році.

У 2023-2024 н.р. кафедра богослов’я ІФА налічує 19 кваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) 1 7 1 1 10
Внутрішні сумісники 1 - - - 1
Зовнішні сумісники 1 - - - 1
На умовах погодинної оплати праці - 4 - 4 8
Всього: 3 11 1 5 20


4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2023-2024 навчальному році.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Тучапець Василь Дмитрович завідувач кафедри основна доктор наук з богослов’я -
2 Василишин Ігор Васильович доцент сумісник кандидат наук з богослов’я -
3 Василів Павло Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я -
4 Війтишин Володимир Іванович доцент погодинно кандидат наук з богослов’я доцент
5 Гоголь Василь Володимирович доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
6 Горбань Річард Анатолійович професор сумісництво зовнішнє доктор
філософських наук
професор
7 Добровольський Михайло Мирославович викладач погодинно магістр богослов’я -
8 Завійський Роман Петрович доцент основна доктор наук з богослов’я доцент
9 Каськів Олег Володимирович ректор, професор сумісництво внутрішнє доктор наук
з богослов’я
доцент
10 Кібель Назар Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я -
11 Козак Петро Ярославович викладач основна кандидат наук з богослов’я -
12 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
13 Левицький Олександр Олександрович професор основна доктор наук з богослов’я доцент
14 Михасюта Захар Іванович викладач погодинно магістр богослов’я -
15 Огар Тарас Іванович викладач погодинно магістр богослов’я -
16 П’яста Руслан Михайлович доцент основна кандидат наук з богослов’я -
17 Чорненко Андрій Володимирович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
18 Шеремета Володимир Корнелійович доцент погодинно кандидат наук з богослов’я -
19 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент погодинно кандидат мистецтвознавства доцент
20 Яцишин Андрій Іванович викладач основна кандидат наук з богослов’я -