Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін професійного циклу та підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

3. Завідувач кафедрою богослов’яГоголь Василь Володимирович, кандидат наук з богослов’я, доцент, доцент кафедри.

Дата призначення: 16 липня 2020 року наказом ректора № 73/к «Про переведення».

Дата переведення на посаду доцента: з 01 липня 2023 року наказом ректора № 33/к від 21 червня 2023 року «Про переведення на іншу посаду».

Завідувач кафедрою богослов’я (з 01.07.2023) – Тучапець Василь Дмитрович, доктор наук з богослов’я.

Дата призначення: з 01 липня 2023 року наказом ректора №34/к від 26 червня 2023 року «Про переведення на іншу посаду».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2022-2023 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2022-2023 навчальному році.

У 2022-2023 н.р. кафедра богослов’я ІФА налічує 19 кваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) 1 6 2 1 10
Внутрішні сумісники 1 - - 1 1
Зовнішні сумісники 1 - - - 1
На умовах погодинної оплати праці - 4 - 3 7
Всього: 3 10 2 4 19


4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2022-2023 навчальному році.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Гоголь Василь Володимирович доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
2 Василишин Ігор Васильович доцент сумісник кандидат наук з богослов’я -
3 Василів Павло Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я -
4 Війтишин Володимир Іванович доцент погодинно кандидат наук з богослов’я доцент
5 Горбань Річард Анатолійович професор сумісництво зовнішнє доктор
філософських наук
професор
6 Добровольський Михайло Мирославович викладач погодинно магістр богослов’я -
7 Завійський Роман Петрович доцент основна доктор наук з богослов’я доцент
8 Каськів Олег Володимирович ректор, професор сумісництво внутрішнє доктор наук
з богослов’я
доцент
9 Кібель Назар Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я -
10 Козак Петро Ярославович викладач основна кандидат наук з богослов’я -
11 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
12 Левицький Олександр Олександрович професор основна доктор наук з богослов’я доцент
13 Правець Олег Ярославович викладач погодинно магістр богослов’я -
14 П’яста Руслан Михайлович доцент основна кандидат наук з богослов’я  
15 Тучапець Василь Дмитрович завідувач кафедри основна доктор наук з богослов’я -
16 Чорненко Андрій Володимирович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
17 Шеремета Володимир Корнелійович доцент погодинно кандидат наук з богослов’я -
18 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент погодинно кандидат мистецтвознавства доцент
19 Яцишин Андрій Іванович викладач основна кандидат наук з богослов’я -