Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін професійного циклу та підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. В.о. завідувача кафедрою богослов’яЛевицький Олександр Олександрович, кандидат наук з богослов’я, доцент.

Дата призначення: 20 вересня 2019 року наказом ректора ІФА № 91/к «Про запровадження суміщення посад ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.

У 2019 р. кафедра богослов’я ІФА налічує 20 кваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) 1 2 1 1 5
Внутрішні сумісники 1 1 - - 2
Зовнішні сумісники - - - - -
На умовах погодинної оплати праці 1 - 5 4 10
Всього: 3 3 6 5 17


4.2. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Левицький Олександр Олександрович В.о. завідувача кафедрою, доцент основна, суміщення доктор наук з богослов’я доцент
2 Гоголь Василь Володимирович доцент, в.о. ректора основна, суміщення кандидат наук
з богослов’я
доцент
3 Боярський Роман Євгенович викладач погодинно магістр богослов’я  
4 Гобир Борис Мирославович старший викладач погодинно спеціаліст з богослов’я  
5 Горбань Річард Анатолійович професор погодинно доктор
філософських наук
доцент
6 Друляк Юрій Анатолійович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
7 Каськів Олег Володимирович професор основна доктор наук
з богослов’я
доцент
8 Кібель Назар Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я  
9 Козак Петро Ярославович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
10 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
11 Лось Володимир Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я  
12 Огар Тарас Іванович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
13 П’яста Руслан Михайлович викладач основна магістр богослов’я  
14 Тимішак Ярослав Іванович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
15 Тучапець Василь Дмитрович викладач погодинно магітр богослов’я  
16 Чорненко Андрій Володимирович доцент, проректор з навчально-методичної роботи суміщення, основна кандидат наук з богослов’я доцент
17 Яцишин Андрій Іванович старший викладач основна магістр богослов’я