Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін професійного циклу та підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. Завідувач кафедрою богослов’яГоголь Василь Володимирович, кандидат наук з богослов’я, доцент, доцент кафедри.

Дата призначення: 16 липня 2020 року наказом ректора № 73/к «Про переведення».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2020-2021 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2020-2021 навчальному році.

У 2020-2021 н.р. кафедра богослов’я ІФА налічує 20 кваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) 1 2 2 1 6
Внутрішні сумісники 1 2 - - 3
Зовнішні сумісники - - - - -
На умовах погодинної оплати праці 1 1 3 6 11
Всього: 3 5 5 7 20


4.2. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Гоголь Василь Володимирович завідувач кафедр, доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
2 Василів Павло Романович старший викладач основна кандидат наук з богослов’я  
3 Влашин Роман Ігорович викладач погодинно магістр богослов’я  
4 Гобир Борис Мирославович старший викладач погодинно спеціаліст з богослов’я  
5 Горбань Річард Анатолійович професор погодинно доктор
філософських наук
доцент
6 Гушуватий Василь Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я  
7 Завійський Роман Петрович доцент основна доктор наук з богослов’я доцент
8 Каськів Олег Володимирович професор основна доктор наук
з богослов’я
доцент
9 Кібель Назар Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я  
10 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
11 Левицький Олександр Олександрович ректор, професор основна, суміщення доктор наук з богослов’я доцент
12 Огар Тарас Іванович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
13 П’яста Руслан Михайлович викладач основна кандидат наук з богослов’я  
14 Сабало Богдан викладач погодинно магістр богослов’я  
15 Тимішак Ярослав Іванович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
16 Тучапець Василь Дмитрович викладач погодинно магістр богослов’я  
17 Фітель о. Йосафат, ЧСВВ викладач погодинно магістр богослов’я  
18 Чорненко Андрій Володимирович доцент, проректор з навчально-методичної роботи суміщення, основна кандидат наук з богослов’я доцент
19 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент погодинно кандидат мистецтвознавства доцент
20 Яцишин Андрій Іванович старший викладач основна кандидат наук з богослов’я