Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін професійного циклу та підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

3. Завідувач кафедрою богослов’яГоголь Василь Володимирович, кандидат наук з богослов’я, доцент, доцент кафедри.

Дата призначення: 16 липня 2020 року наказом ректора № 73/к «Про переведення».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2021-2022 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я у 2021-2022 навчальному році.

У 2021-2022 н.р. кафедра богослов’я ІФА налічує 18 кваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) 1 6 - 2 8
Внутрішні сумісники 1 - - 1 2
Зовнішні сумісники 1 3 1 - 6
На умовах погодинної оплати праці - - - - -
Всього: 3 9 1 3 16


4.2. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Гоголь Василь Володимирович завідувач кафедр, доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
2 Василишин Ігор Васильович доцент сумісник кандидат наук з богослов’я -
3 Василів Павло Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я -
4 Горбань Річард Анатолійович професор сумісник доктор
філософських наук
професор
5 Завійський Роман Петрович доцент основна доктор наук з богослов’я доцент
6 Каськів Олег Володимирович ректор, професор основна доктор наук
з богослов’я
доцент
7 Кібель Назар Володимирович викладач суміщення магістр богослов’я -
8 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
9 Левицький Олександр Олександрович професор основна доктор наук з богослов’я доцент
10 Правець Олег Ярославович викладач сумісник магістр богослов’я -
11 П’яста Руслан Михайлович доцент основна кандидат наук з богослов’я -
12 Тучапець Василь Дмитрович старший викладач сумісник доктор наук з богослов’я -
13 Чорненко Андрій Володимирович доцент основна кандидат наук з богослов’я доцент
14 Шеремета Володимир Корнелійович доцент сумісник кандидат наук з богослов’я -
15 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент сумісник кандидат мистецтвознавства доцент
16 Яцишин Андрій Іванович викладач основна кандидат наук з богослов’я -