Паспорт кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»»

2. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – допоміжна кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної та професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

3. Завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплінДелятинський Руслан Іванович, кандидат історичних наук.

Дата призначення: 02 липня 2018 року наказом ректора ІФА № 5/а «Про призначення виконуючих обов’язки завідувачів кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»; 07 вересня 2019 р. наказом ректора ІФА № 2/1 «Про прийняття на роботу завідувача кафедри».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2023-2024 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2023-2024 навчальному році.

У 2023-2024 н.р. кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ІФА налічує 15 науково-педагогічних викладачів.

 

Професори
(осіб)

Доценти
(осіб)
Старші викладачі
(осіб)
Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) - 3 1 1 5
Внутрішні сумісники - 1 - - 1
Зовнішні сумісники 1 - - - 1
На умовах погодинної оплати праці 1 6 - 3 10
ВСЬОГО: 2 10 1 4 17

4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2023-2024 навчальному році.

№ з/п Науково-педагогічний працівник (прізвище, ім’я, по батькові) Посада Вид посади Науковий ступінь/освітній ступінь Вчене звання
1 Делятинський Руслан Іванович завідувач кафедри основна кандидат історичних наук -
2 Білоус Олег Михайлович доцент суміщення кандидат політичних наук доцент
3 Грибович Соломія Ігорівна викладач погодинно магістр філології -
4 Деркач Віталій Васильович викладач основна магістр богослов’я -
5 Іванюк Наталія Василівна доцент основна кандидат наук з богослов’я -
6 Казакова Олена Василівна старший викладач основна спеціаліст з філології -
7 Копчук-Кашецька Марія Степанівна доцент погодинно кандидат педагогічних наук доцент
8 Лютак Оксана Зіновіївна доцент погодинно кандидат психологічних наук доцент
9 Маслій Ольга Данківна доцент основна кандидат історичних наук -
10 Мельник Ярослав Горигорович доцент погодинно кандидат філологічних наук доцент
11 Микієвич Роман Богданович викладач погодинно магістр богослов’я -
12 Остапович Олег Ярославович доцент погодинно кандидат філологічних наук доцент
13 Остащук Іван Богданович професор сумісництво зовнішнє доктор філософських наук професор
14 Рохман Богдан Михайлович доцент сумісництво зовнішнє кандидат філософських наук доцент
15 Рудик Ольга Вячеславівна викладач погодинно спеціаліст з класичної філології -
16 Савчук Олег Ігорович доцент погодинно кандидат філософських наук -
17 Филипович Людмила Олександрівна професор погодинно доктор філософських наук професор