Паспорт кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»»

2. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – допоміжна кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за освітніми ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. Завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін – Делятинський Руслан Іванович, кандидат історичних наук.

Дата призначення: 02 липня 2018 року наказом ректора ІФА № 5/а «Про призначення виконуючих обов’язки завідувачів кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»; 07 вересня 2019 р. наказом ректора ІФА № 2/1 «Про прийняття на роботу завідувача кафедри».

 

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2018-2019 році.

У 2018-2019 н.р. кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ІФА налічує 14 висококваліфікованих викладачів.

 

Професори
(осіб)

Доценти
(осіб)
Старші викладачі
(осіб)
Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) - 2 2 1 5
Внутрішні сумісники - 1 - 1 2
Зовнішні сумісники - - - - -
На умовах погодинної оплати праці - 5 1 1 7
Всього:         14

4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид посади Науковий ступінь /
освітній ступінь
Вчене звання
1 Балій Надія Володимирівна старший
викладач
основна спеціаліст
з англійської мови та
літератури
 
2 Білоус Олег Михайлович доцент внутрішній
сумісник
кандидат політичних
наук
доцент
3 Делятинський Руслан Іванович завідувач
кафедри
основна кандидат історичних
наук
 
4 Єгрешій Олег Ігорович доцент погодинно кандидат історичних
наук
доцент
5 Іванюк Наталія Василівна викладач основна магістр богослов’я  
6 Климишин Ольга Іванівна доцент погодинно доктор психологічних
наук
доцент
7 Копчук-Кашецька Марія Степанівна доцент погодинно кандидат педагогічних
наук
доцент
8 Маслій Ольга Данківна доцент основна кандидат історичних
наук
 
9 Савчук Олег Іванович старший
викладач
погодинно кандидат філософських
наук
 
10 Стефурак Іван Федорович викладач погодинно магістр богослов’я  
11 Стрихар Іванна Ярославівна викладач внутрішній
сумісник
спеціаліст  
12 Ципердюк Оксана Дмитрівна доцент погодинно кандидат філологічних
наук
доцент
13 Шипайло Лариса Данилівна старший
викладач
основна спеціаліст  
14 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент погодинно кандидат
мистецтвознавства
доцент