Паспорт кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»»

2. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – допоміжна кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за освітніми ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. Завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін – Делятинський Руслан Іванович, кандидат історичних наук.

Дата призначення: 02 липня 2018 року наказом ректора ІФА № 5/а «Про призначення виконуючих обов’язки завідувачів кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»; 07 вересня 2019 р. наказом ректора ІФА № 2/1 «Про прийняття на роботу завідувача кафедри».

 

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 навчальному році.

У 2021-2022 н.р. кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ІФА налічує 14 висококваліфікованих викладачів.

 

Професори
(осіб)

Доценти
(осіб)
Старші викладачі
(осіб)
Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) - 3 2 - 5
Внутрішні сумісники - 1 - - 1
Зовнішні сумісники 2 6 - - 8
На умовах погодинної оплати праці - - - - -
Всього: 2 10 2 - 14

4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 навчальному році.

№ з/п Науково-педагогічний працівник (прізвище, ім’я, по батькові) Посада Вид посади Науковий ступінь/освітній ступінь Вчене звання
1 Делятинський Руслан Іванович завідувач кафедри - доцент основна кандидат історичних наук -
2 Білоус Олег Михайлович доцент суміщення кандидат політичних наук доцент
3 Іванюк Наталія Василівна доцент основна кандидат наук з богослов’я -
4 Казакова Олена Василівна старший викладач основна спеціаліст з філології -
5 Копчук-Кашецька Марія Степанівна доцент сумісництво кандидат педагогічних наук доцент
6 Лютак Оксана Зіновіївна доцент сумісництво кандидат психологічних наук доцент
7 Маслій Ольга Данківна доцент основна кандидат історичних наук -
8 Мельник Ярослав Горигорович доцент сумісництво кандидат філологічних наук доцент
9 Остапович Олег Ярославович доцент сумісництво кандидат філологічних наук доцент
10 Остащук Іван Богданович професор сумісництво доктор філософських наук професор
11 Савчук Олег Ігорович доцент сумісництво кандидат філософських наук -
12 Филипович Людмила Олександрівна професор сумісництво доктор філософських наук професор
13 Шипайло Лариса Данилівна старший викладач основна спеціаліст з філології -
14 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент сумісництво кандидат мистецтвознавства доцент