Паспорт кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»»

2. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – допоміжна кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за освітніми ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. Завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін – Делятинський Руслан Іванович, кандидат історичних наук.

Дата призначення: 02 липня 2018 року наказом ректора ІФА № 5/а «Про призначення виконуючих обов’язки завідувачів кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»; 07 вересня 2019 р. наказом ректора ІФА № 2/1 «Про прийняття на роботу завідувача кафедри».

 

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2019-2020 навчальному році.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2019-2020 навчальному році.

У 2019-2020 н.р. кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ІФА налічує 14 висококваліфікованих викладачів.

 

Професори
(осіб)

Доценти
(осіб)
Старші викладачі
(осіб)
Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) - 2 2 1 5
Внутрішні сумісники - 1 - - 1
Зовнішні сумісники - - - - -
На умовах погодинної оплати праці 1 6 2 2 11
Всього:         17

4.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2019-2020 навчальному році.

№ з/п Науково-педагогічний працівник (прізвище, ім’я, по батькові) Посада Вид посади Науковий ступінь/освітній ступінь Вчене звання
1 Білоус Олег Михайлович доцент внутрішній сумісник кандидат політичних наук доцент
2 Делятинський Руслан Іванович завідувач кафедри - доцент основна кандидат історичних наук  
3 Єгрешій Олег Ігорович доцент погодинно кандидат історичних наук доцент
4 Іванюк Наталія Василівна викладач основна магістр богослов’я  
5 Казакова Олена Василівна старший викладач основна спеціаліст з філології  
6 Климишин Ольга Іванівна доцент погодинно доктор психологічних наук доцент
7 Копчук-Кашецька Марія Степанівна доцент погодинно кандидат педагогічних наук доцент
8 Лютак Оксана Зіновіївна доцент погодинно кандидат психологічних наук доцент
9 Маслій Ольга Данківна доцент основна кандидат історичних наук  
10 Монолатій Тетяна Петрівна доцент погодинно кандидат філологічних наук доцент
11 Савчук Олег Ігорович старший викладач погодинно кандидат філософських наук  
12 Стефурак Іван Федорович викладач погодинно магістр богослов’я  
13 Стрихар Іванна Ярославівна викладач; директор бібліотеки погодинно; основна магістр філології  
14 Тимішак Ярослав Іванович старший викладач погодинно магістр богослов’я  
15 Филипович Людмила Олександрівна професор погодинно доктор філософських наук професор
16 Шипайло Лариса Данилівна старший викладач основна спеціаліст з філології  
17 Ярошенко Ірина Володимирівна доцент погодинно кандидат мистецтвознавства доцент